Huong_dan_chi_tiet.doc
Cứ next hết là được <3
Cài xong bạn mở "Tiny.VN Reduce Ping" ở Desktop rồi vào Mục LOGIN để chọn Server giảm ping nha <3

Nếu bị lỗi thì Games_montage
Games_montage

Nếu bạn gặp lỗi, hoặc không sử dụng được cứ inbox page(góc phải cuối website) để được hỗ trợ nhé !