Donate thẻ cào

Acc/pass tự hiện sau khi nạp thành công. Acc/pass rất khó nhớ.Nên bạn lưu lại ở đâu đó nhé :(
Loại thẻ
Mã thẻ
Seri
Bảo mật
Coupon(Optional)

10k = 5 days

20k = 15 days

30k = 25 days

50k = 50 days

100k = 100 days

Vietcombank x20%. Contact FB.

Acc ko gia hạn được. Hết hạn tự die. Phải "donate" acc mới

Sau khi nạp ok,bạn chờ load 1-2 phút để lấy acc nhé.