Donate thẻ cào

Nếu bạn chưa có acc thì soạn tin: kichhoat gữi SĐT 0908063323 nha
Loại thẻ
Mệnh giá
Seri
Mã thẻ
Acc Tiny
Bảo mật
Coupon(Optional)

Nếu bạn chưa có acc thì soạn tin: kichhoat gữi SĐT 0908063323 nha

Được 7 ngày dùng thử(acc donate) đó

1k = 1 ngày,Vd:20k = 20 days

Vietcombank 1k = 1.2 ngày, VD 100k = 120 ngày

Chuyển vào: STK: 0441000740673 (LE TRONG HIEU)

Nội dung: TinyDonate_TàiKhoảnTiny_TinyDonate

Ví dụ: TinyDonate_0908063323_TinyDonate

Làm đúng cú pháp để tự động gia hạn nha (y)