Huong_dan_chi_tiet.doc
Cứ next hết là được <3
Cài xong bạn mở "Tiny.VN Reduce Ping" ở Desktop rồi vào Mục LOGIN để chọn Server giảm ping nha <3

Nếu bị lỗi thì Games_montage
Games_montage