Tinyvn_client

(Máy bạn phải hỗ trợ .NET 4.0)

Bước 1: Tải phần mêm của tiny.vn về

Tại http://tiny.vn/download/tiny.vn.zip. và mở Tiny.VN.exe lên = ADMIN ( chuột phải Run as Admin ) nhá.

Bước 2 Nhập account,password và chọn server của tiny.vn vào nhấn Connect.<3

Bước 3 Sau đó mở game bạn chơi lên Nếu status hiện Tunneled tengame.exe là xong <3 <3

Nếu game bạn không hiện. Bạn phải liên hệ mình. Mình sẽ config game bạn trên server giúp bạn. <3

Danh sách game hỗ trợ

https://www.facebook.com/giampingchoigame/posts/686652704819264

Danh sách Game hỗ trợ