Acc donate 3 ngày dùng -> soạn tin: kichhoat gữi 0908063323 (Gia hạn ở mục Donate)

Acc Free ( auto change pass vào giờ chẵn )

==> 2 tiếng disconect 1 lần.Ví dụ : 00:00 , 02:00 , ... 22:00

Account/pass hiện tại của tiny.vn

Account : tiny.vn

Password : 1466284318
Cập nhật lúc: 2020-01-21 12:00:08

Vào tab "donate" để "donate" nhận acc ko bị changepass