Acc Free ( auto change pass vào giờ chẵn )

Tạo acc tiny 7 ngày dùng thử soạn tin nhắn: kichhoat gữi SĐT: 0908063323 (Only VN)

(Acc là acc donate, có thể chain và không bị đổi pass) SMS: 250đ, imessage: FREE

Đổi pass soạn tin: doipass passmới gữi SĐT: 0908063323

Sau khi hết hạn dùng thử thì bạn phải donate mới dùng tiếp được nha <3

==> 2 tiếng disconect 1 lần.Ví dụ : 00:00 , 02:00 , ... 22:00

Account/pass hiện tại của tiny.vn

Account : tiny.vn

Password : 691919209
Cập nhật lúc: 2018-09-22 10:00:02

Vào tab "donate" để "donate" nhận acc ko bị changepass