Hide
- Server A chọn server gần nhất và TRÙNG với mạng bạn để ổn định nhất.
(((đối với VPNT hạn chế chọn FPT, chọn Viettel,CMC,SPT good hơn FPT))
- Sau khi chọn xong, bạn chọn tiếp
- Server B : SEA thì chọn Singapore, Taiwan,China chọn Hongkong(Good China-Taiwan) còn lại thì chọn gần server game
- Sau đó điền account, và nhấn save.
- Xong rồi đó, bây giờ bạn mở tool tiny, và CHỌN SERVER A. Nhấn connect, sau đó sử dụng bình thường.