Tải về
Hiện chỉ có trên Windows.

HƯỚNG DẪN

Cài đặt Tiny rất đơn giản, tải về và mở lên

Nếu có gặp lỗi, bạn làm theo hướng dẫn dưới.

down__protect

click vào Run Anyway. Vậy là xong

down__girl
down__bg